Liñas de actividade

Plataforma Lignum Facile

Plataforma Lignum Facile

O CIS Madeira desenvolve accións de carácter divulgativo, relativas ao uso da madeira como material de construción. En relación con esta liña de actividade, desde a Axencia Galega da Industria...

Valorización de frondosas

Valorización de frondosas

O proxecto para a valorización sustentable das masas de frondosas de Galicia recolle once acciones orientadas cara ao aproveitamento de masas de pequeno porte e baixa calidade, de forma que, a través...

Patrimonio en madeira

Patrimonio en madeira

O CIS Madeira vén desenvolvendo actuacións orientadas cara á preservación de elementos destacados de patrimonio histórico en madeira. Entre elas cabe destacar varias iniciativas emprendidas en...

Eguralt

Proxecto Eguralt

EGURALT ten como obxectivo a aplicación e difusión de solucións innovadoras para a promoción da construción de media altura con madeira no espazo Sudoe, contribuíndo ao reto global de loita contra o...