Liñas de actividade

Patrimonio en madeira

O CIS Madeira vén desenvolvendo actuacións orientadas cara á preservación de elementos destacados de patrimonio histórico en madeira. Entre elas cabe destacar varias iniciativas emprendidas en colaboración coa Fundación da Catedral de Santiago de Compostela.

Patrimonio en madeira

Ao amparo dun convenio de colaboración asinado en 2018, entre a Xunta de Galicia (a través da Axencia Galega da Industria Forestal e o CIS-Madeira) e a Fundación da Catedral de Santiago, leváronse a cabo traballos que permitiron restaurar diversos elementos da Catedral, entre os que cabe destacar as intervencións realizadas no baldaquino da capela maior, con vigas de madeira coetáneas ás orixinais; así como os xugos de carballo das campás A Maior e A Curmá Salomé, na Torre dás Campás. Ademais, interveuse  nas capelas absidais da cabeceira do templo (A Branca, Mondragón e Ou Pilar) e restaurouse a cuberta de madeira de carballo de Santa María A Antiga da capela de A Corticela.

Outras iniciativas semellantes foi desenvolvidas en diversos lugares de Galicia, no marco do convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural (a través da Axencia Galega da Industria Forestal e o CIS Madeira) e a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades (a través da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural) co obxectivo de impulsar as actuacións de recuperación e conservación de estruturas de madeira do patrimonio galego.

A modo de exemplo, inclúese a continuación o vídeo que mostra o proceso de reparación dunha das jácenas existentes no alfarje do sotocoro do mosteiro de Santa María de Xunqueira de Espadanedo, un traballo de colaboración que permitiu recuperar a visión orixinal dun dos alfarjes policromados máis interesantes de Galicia.