Liñas de actividade

Patrimonio en madeira

O CIS Madeira vén desenvolvendo actuacións orientadas cara á preservación de elementos destacados de patrimonio histórico en madeira. Entre elas cabe destacar varias iniciativas emprendidas en colaboración coa Fundación da Catedral de Santiago de Compostela.

Ao amparo dun convenio de colaboración asinado en 2018, entre a Xunta de Galicia (a través da Axencia Galega da Industria Forestal e o CIS-Madeira) e a Fundación da Catedral de Santiago, leváronse a cabo traballos que permitiron restaurar diversos elementos da Catedral, entre os que cabe destacar as intervencións realizadas no baldaquino da capela maior, con vigas de madeira coetáneas ás orixinais; así como os xugos de carballo das campás A Maior e A Curmá Salomé, na Torre dás Campás. Ademais, interveuse  nas capelas absidais da cabeceira do templo (A Branca, Mondragón e Ou Pilar) e restaurouse a cuberta de madeira de carballo de Santa María A Antiga da capela de A Corticela.

Outras iniciativas semellantes foi desenvoltas en diversos lugares de Galicia, en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e Universidade (como no caso da intervención realizada no Mosteiro de Santa María de Xunqueira de Espadanedo) e outras entidades.