Liñas de actividade

Valorización de frondosas

O proxecto para a valorización sustentable das masas de frondosas de Galicia recolle once acciones orientadas cara ao aproveitamento de masas de pequeno porte e baixa calidade, de forma que, a través de operacións silvícolas, estas convértanse en masas con madeira de alta calidade.

Valorización de frondosas

O proxecto incidirá no aproveitamento de masas de frondosas de pequeno porte e baixa calidade, de forma que, seguindo os modelos silvícolas xa establecidos pola Consellería do Medio Rural, estas masas convértanse nun futuro en masas con madeira de alta calidade.

Utilizaranse diferentes tecnoloxías e técnicas que permitan facer viables as primeiras operacións silvícolas, co fin de avaliar a súa posible implantación en Galicia. A realización desta actividade silvícola é imprescindible para conseguir nunha futuro madeira de frondosas autóctonas de alta calidade, que poida ser empregada pola industria de segunda transformación da madeira en produtos de alto valor. Ademais estudaranse diferentes vías para a valorización dos produtos obtidos, de pequeno tamaño e pouca calidade, tanto a través de procesos de transformación convencionais, como a través de novas tecnoloxías.

Os resultados obtidos no proxecto servirán de base para a elaboración dun “Plan de Valorización Sustentable da Madeira das Masas de Frondosas Caducifolias”, que permita apoiar o desenvolvemento dunha industria baseada no aproveitamento deste recurso autóctono.