CIS Madeira

Cis-madeira

O Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia (CIS-Madeira)

Encóntrase situado no Parque Tecnolóxico de Galicia (Tecnópole), na provincia de Ourense. Depende da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, enmarcándose dentro da Axencia Galega da Industria Forestal (XERA).

 

O CIS Madeira é unha entidade pública creada en 1996 co obxectivo de prestar servizos de apoio á innovación, no ámbito da industria de transformación da madeira, e contribuír ao desenvolvemento económico sustentable do sector forestal en Galicia.
 

Funcións desempeñadas

Proxectos
Proxectos.

Iniciativas orientadas cara á investigación aplicada e a transferencia de coñecemento.

Servizos técnicos
Servizos técnicos.

Estudos no ámbito do uso da madeira no ámbito da construción e o desenvolvemento de materiais avanzados sustentables.

Accións divulgativas
Accións divulgativas.

Actividades de formación e comunicación relacionadas coa cadea de valor monte-industria.

Instalacións

Instalacións

O CIS-Madeira dispón de máis de 3.000 m2 de oficinas, biblioteca, salas de formación, laboratorios físico-mecánico e químico, e plantas piloto.
Edificio principal
Edificio principal
Laboratorio químico
Laboratorio químico
Laboratorio físico-mecánico
Laboratorio físico-mecánico
Plantas piloto
Plantas piloto