Liñas de actividade

Proxecto Eguralt

EGURALT ten como obxectivo a aplicación e difusión de solucións innovadoras para a promoción da construción de media altura con madeira no espazo Sudoe, contribuíndo ao reto global de loita contra o cambio climático a través da promoción do uso de materiais naturais provenientes de fontes sustentables e renovables.

 

.

Participaron 8 entidades beneficiarias de 6 rexións do espazo Sudoe. O proxecto desenvolveuse en tres ámbitos: a promoción de vivenda pública de madeira en altura, o desenvolvemento de novos produtos tecnolóxicos en madeira, e a transformación do sector madeireiro necesario para o cambio de paradigma da construción no espazo Sudoe.

Principais achegas:

  • Intercambio de coñecemento entre centros tecnolóxicos, autoridades públicas e industria a través de mesas de actores, visitas de estudo.
  • Experimentación de aplicación de novos produtos/procesos e difusión a través de talleres coa industria (particularmente nas PEME) para mellorar a implementación de novas solucións con maior valor agregado na súa carteira.
  • Capitalización de coñecemento mediante formación dedicada aos prescritores de madeira na construción, sensibilización á poboación e autoridades públicas e posicionamento a nivel internacional a través de redes.

Eguralt é un Proxecto financiado polo Programa Interreg Sudoe a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional. Conta cun presuposto FEDER de 1.011.562,20€.