Libros

A Cadea Forestal-Madeira de Galicia 2021-2022

A Cadea Forestal-Madeira de Galicia 2021-2022

A Cadea Forestal-Madeira de Galicia 2021-2022
Picos, J. (2022). Axencia Galega da Industria Forestal. Consellería do Medio Rural. Universidade de Vigo. 50 p
Descargar Descargar

A industria forestal-madeira en Galicia é un sector económico importante, que proporciona emprego, contribúe ao crecemento económico e xera ingresos a través dá produción e comercialización de produtos forestais e transformados de madeira. Contar con informes periódicos que analicen vos principais resultados económicos do sector é fundamental para ou desenvolvemento e a sustentabilidade dá industria forestal.